Inte alla vet att namnet på ön som i folkmun kallas Sandhamn egentligen är Sandön. Sandhamn är hamnen på öns norra del där hotellen, restaurangerna och affärerna ligger.

Trots sitt läge längst ut i det yttersta havsbandet är Sandön en levande ö året om. Idag är ett drygt hundratal människor bofasta på ön. Här finns förutom hotell och restauranger även serviceföretag och lotsverksamhet.

Dessutom finns en rad olika organisationer och föreningar som verkar för att servicen på ön ska fungera för både boende och besökare, alla tider på året.

Museum

Sandhamns eget lilla skärgårdsmuseum, kallat Australia, ligger intill det kulturminnesmärkta Tullhuset. Museet grundades av några eldsjälar på Sandhamn redan 1966.

Museumet är beläget bredvid Värdshusets Uteservering, och är öppet varje dag sommartid

Skogen

Hela inre delen av Sandön är tallskog. Det finns ingen bebyggelse och anledningen till det är att hela ön är uppdelad i smala hemmansdelar och de får inte bebyggas. Det är en vacker skog som består till största delen av tall, ljung och mossa. Det finns flera små promenadstigar att gå på.