Sandhamns Museum
Sandhamns eget lilla skärgårdsmuseum, kallat Australia, ligger intill det kulturminnesmärkta Tullhuset. Museet grundades av några eldsjälar på Sandhamn redan 1966.

Det lilla röda huset med klockstapeln utanför är ett gammalt bykhus från första delen av 1700-talet. Här inne ryms mängder med spännande föremål som berättar om livet på ön under de gångna århundradena. Ofta ett ganska hårt liv på en karg ö, längst ut i havsbandet.

Museet är öppet dagligen sommartid.