Skogen
Hela inre delen av Sandön är tallskog. Det finns ingen bebyggelse och anledningen till det är att hela ön är uppdelad i smala hemmansdelar och de får inte bebyggas. Det är en vacker skog som består till största delen av tall, ljung och mossa. Det finns flera små promenadstigar att gå på.