Skola & Förskola

Förskolan är full av liv och rörelse.

Det har funnits skola i Sandhamn sedan 1875. För tillfället finns det inga barn som går i skolan men Värmdö kommun har politiskt tagit ett beslut att inga skärgårdsskolor ska stängas. Finns det inga barn så lägger man skolan ”i malpåse” till behov uppstår. De kan öppna skolan igen med en termins varsel.

Skärgårdskolornas rektor nås på: 08 - 571 692 03

Sandhamns förskola har ett mycket nära samarbete med Runmarö förskola.
Man förlägger verksamheten till Runmarö två dagar i veckan. För närvarande är det 3 barn som går på förskolan i Sandhamn, men fler är välkomna!

Förskolans förvaltningschef nås på 08 - 570 382 58

© 2009-2019 Destination Sandhamn