Sevärdigheter

”Natursköna Sandhamn på tre sidor omslutet av vatten och på den fjärde havet”, så skrev August Strindberg 1873 och det gäller även idag..

Havet och horisonten ger Sandhamn, eller Sandön som ön egentligen heter, sin karaktär. Sandhamn skiljer sig från de andra skärgårdsöarna. Det unika med Sandhamn är att ön består av sand och åter sand, med avbrott från glest utspridda urbergsknallar. Med åren har en gles tallskog fått fäste i den magra jorden. Vegetationen är mycket känslig för slitage.

--------------------------------------------------------------------------------

Sandhamn

Sandhamn är en sevärdhet med kärna i det gamla tull- och lotssamhället. Det finns fortfarande kvar många lotshemman, fiskebodar och sommarhus från förra sekelskiftet och ännu äldre. Utbudet av krogar och butiker är stort för en skärgårdsö. Oräkneliga segel- och motorbåtar flockas runt KSSS:s klubbhus. Ingenstans visas utbudet av nya båtar upp som i Sandhamn.

--------------------------------------------------------------------------------

Bad

Badvänliga stränder finns inom promenadavstånd. Den långsträckta stranden i Trouville, med sin vita sand, ligger på öns södra sida. En helt underbar sandstrand att besöka lata sommardagar. Trouville ligger omkring 20 minuters promenad från hamnen, följ skyltarna. Vägen är lätt att gå, både för dig som är äldre och dig med barnvagn.

Fläskberget är en mindre sandstrand som ligger i anslutning till byns västra del. Det är en kort promenad genom byn.

--------------------------------------------------------------------------------

Tullhuset

Tullhuset ritades av slottsarkitekten Carl Hårleman och byggdes 1752. Det pampiga gula stenhuset ligger vid inloppet till Sandhamn. Elias Sehlstedt (1808-1874), visdiktare och konstnär, var tullinspektor på ön under tiden 1852-1868. Tullhuset är ett statligt byggnadsminnesmärke. Det ägs av Värmdö hamnar och fungerar i dag som hyresbostäder.

Utanför finns klockstapeln som kallade till gudstjänst i Tullhusets sal samt bryggstugan Australia och tullvaktstugan, båda husen är från 1700-talet.

--------------------------------------------------------------------------------

Havsfruns grotta

Grottan ligger nedanför skolan och kapellet. Redan 1691 är det beskrivet - " i berget finns det ett stort hål som kallas frustugan", enligt sägen skulle anledningen till namnet vara att havsfrun bott där. Skulptören Helmer Löfgren gjorde och placerade figurer i grottan, bland annat en skulptur av "havsfrun" . Det är sedan länge borta.

--------------------------------------------------------------------------------

Sandhamns kapell

Sandhamns kapell ägs av befolkningen själva genom Sandhamns kapellstiftelse. det byggdes av privata medel och invigdes 1935. Innan dess hölls gudstjänsterna i tullhuset och i skolan.

Det är många brudpar som söker sig hit, det är väldigt populärt att gifta sig i kapellet.

Det finns två tillfällen per år då kapellet är fyllt till bristningsgränsen. Det ena tillfället är 1:a advent och nästa är ljusfesten som firas i samband med lucia. Tyvärr så har det, på grund av att skolan inte har några barn för tillfället, inte varit något firande vid lucia eftersom ljusfesten till stor del är barnen som gör. Vi hoppas att det bara är en tillfällig svacka och att vi återigen får höra barnen läsa sina ljusverser, sjunga sånger och lämna över sitt ljus till prästen.

--------------------------------------------------------------------------------

Kvarnberget

En vacker utsiktpunkt. Ligger ovanför det gamla varvet, på den nordvästra sidan av byn. Det är en fantastisk utsikt åt alla håll. Tittar man åt öster och söder så ser man en stor del av den gamla byn. Vänder man blicken åt nordost ser man inloppet till Sandhamn och tittar man åt andra håller ser man farleden in mot Stockholm. Har man tur kan man få se ett stort fartyg passera i farleden antingen på väg in mot Stockholm eller därifrån. Nedanför berget kan man se de vindpinade bryggorna och tänka sig hur det ser ut en stormig dag, när sjön vräker över bryggornas tak.

--------------------------------------------------------------------------------

Skogen

Hela inre delen av Sandön är tallskog. Det finns ingen bebyggelse och anledningen till det är att hela ön är uppdelad i smala hemmansdelar och de får inte bebyggas. Det är en otoligt vacker skog som består till största delen av tall, ljung och mossa. Det finns flera små promenadstigar att gå på.

--------------------------------------------------------------------------------

Dansberget

Om man börjar gå från hamnen mot Trouville så kommer man rätt snart att passera Dansberget. Det har fått sitt namn på grund av de släta klipporna. För länge sedan, innan det fanns en restaurang med dansmöjligheter, sökte sig ungdomarna till dansberget för att umgås och dansa med varandra.

Det är också en fantastiks utsiktspunkt. Härifrån kan man se ända bort till Almagrundet och Revengen om det är god sikt. Man ser också Lökholmen och Korsö.

--------------------------------------------------------------------------------

Segling

Sandhamn är internationellt känd för sina seglartävlingar bl a Gotland runt. KSSS är en av världens äldsta segelklubbar, år 2005 firade de 175-års jubileum.

--------------------------------------------------------------------------------

Museum

SANDHAMNS MUSEUM

Sandhamns museum, kallat Australia, ligger som alla bofasta och de flesta sommargästerna naturligtvis vet, intill det kulturminnesmärkta Tullhuset. Här i detta område finns mycket av Sandhamns kultur representerat.

Det lilla röda huset med klockstapeln utanför, ett gammalt bykhus från första delen av 1700-talet, rymmer mycket av sandhamns historia.

Några verkliga eldsjälar, ingen nämnd ingen glömd, kunde förverkliga tanken på ett hembygdsmuseum på Sandhamn. Invigningen skedde 1966.

Man förundras över att ett sådant litet hus, där folk förr i tiden tvättade sina kläder, kan rymma så många intressanta och gamla föremål. Och att dessa bevaras åt eftervärlden för framtiden. Tack vare att många sandhamnsbor har grävt i sina gömmor och skänkt unika föremål till museet har vi vad vi har! Riktiga klenoder! Allt från gamla tider. Ja, fortfarande får vi gåvor som berättar för oss moderna människor om hur man levde och verkade på Sandhamn i gågna tider.

Sandhamns historia är inte lång, men väl så intressant. Sandhamn var tidigare en helt ointressant ö. En blåsig, trist, obrukbar ö som skyddes. Ingen vettig människa ville bo på en sådan ö. Men så blev det ändring. I mitten av 1600-talet och under 1700-talet började Sandhamn att befolkas. Det var tullare och lotsar som flyttade hit. Något jordbruk fanns inte men väl så många skickliga tjänstemän som gjorde Sandhamn känd. Den stora sjöleden från Stockholm skapade jobben. Sandhamnsleden är den kortaste vägen från Stockholm ut till havet.

Hit till museet kommer varje sommar besökare från när och fjärran. Museet är numera öppet fyra timmar varje dag under sommaren, detta inte minst till glädje för alla turister som varit många gånger på Sandhamn. Men varje gång har museet varit stäng. "Jag är jätteglad att det nu äntligen är öppet varje dag. Jag har undrat så mycket vad som finns där inne". En del gör återbesök år efter år.

Museet har ca 2000 besökare varje sommar. Därav ca en fjärdedel utländska besökare från jordens alla hörn. Det är inte ovanligt att vi får besök av australier. De har lockats av museets namn AUSTRALIA. De blir inte alls besvikna när de får reda på att det är ett museum om Sandhamns historia och inte om Australien.

Många besökare dröjer sig gärna kvar lite länge. De njuter av atmosfären, den goda doften av gammalt och kanske en guidning som kan ske på flera språk. En del utlänningar halar gärna fram sin kamera och frågar om de får fotografera. Det får de. Och sedan visar de sina vänner på andra sida jorden vilka "exotiska" ting som visas på ett litet museum högt uppe i det kalla Norden.

Många har uttryckt sin glädje att kunna gå till museet med sina ungdomar. Här kan man verkligen prata om, och konkret peka på, sådant som visar hur man levde förr i tiden. Utan datorer och internethandel. Det måste finnas en möjlighet att visa vårt fädernearv för dagens ungdom som kanske inte har så stor chans att få se hur det verkligen var förr.

I bland dyker det upp äldre sandhamnsbor. De blir inspirerade av vad de får se. Och då berättar de gärna vad de själva och deras föräldrar en gång upplevt. Mycket intressanta berättelser. Det finns också gamla böcker att titta och bläddra i från förr i tiden. Mycket intressant allt det här, för dem som gillar historia och särskilt Sandhamns historia.

Museet är som sagt öppet 4 timmar varje dag under sommaren. Kanske vill Du göra ett återbesök? Eller kanske besöka museet för första gången? Vilket som än gäller är Du verkligen hjärtligt välkommen till museet i Sandhamn. Australia. 2006 fyllde museet 40 år.

--------------------------------------------------------------------------------

Trouville

Trouville var från början ett sommarsamhälle, det började bebyggas 1947. Det var Harald Fyrberg som köpt marken av Axel Sundberg. Fyrberg hade anlitat Åke Porne för att utarbeta byggnadsplanen. I dag är i stort sett alla husen om- och tillbyggda men det finns några hus kvar i ursprungligt skick. I dag är det en handfull av husen som är bebodda året runt. Det finns långtgående planer på att ansluta hela Trouville till kommunalt vatten och avlopp.

I Trouville ligger också de största och mest besökta ständerna på ön, stora och lilla Trouville.

© 2009-2019 Destination Sandhamn