Gästhamnen

Gästhamnen Läge: 59°17,19 N 18°55,0 E

KSSS Hamnar i Sandhamn
KSSS (Kungliga Svenska Segel Sällskapet) ansvarar för samtliga hamnar i Sandhamn under namnet Sandhamn Gästhamnar. Hamnen består av två pontonbryggor och mellanliggande fasta bryggor, stora bryggan framför Sandhamn Hotel & Konferens samt Öster och Väster-hamnarna.

Gästplatser
På Sandhamnssidan finns plats för ca 350 gästande båtar, och på intilliggande Lökholmen finns plats för ytterligare ca 150. Tillfällig förtöjning får ske vid norra delen av den L-formade pontonbryggan. Reserverade platser är markerade med skyltar.

Lökholmen
Passbåten tar er över från Sandhamn till det lite lugnare Lökholmen. Här finns plats för ca 150 gästande båtar. I anslutning till hamnen finns duschar och toaletter. Längst in innanför Trollharan ligger KSSS klubbhus Trollgården där möjlighet att hyra rum finns för KSSS medlemmar.

Förtöjning
Vid västra pontonbryggan i Sandhamn och den västra delen av de fasta bryggorna samt i Öster och Väster-hamnarna förtöjs med ankare och stäv mot brygga. Beakta de stora ankardjupen. På vissa platser finns förtöjningsbommar eller bojar för akterförtöjning. Tillfällig förtöjning vid den L-formade pontonbryggan sker längs bryggan. I bassängen innanför den L-formade pontonen finns, för akterförtöjning, fasta linor förankrade i bojstenar och fästade i bryggan/pontonen.

Insegling
Till Sandhamn seglar du från den fyrbelysta leden norr om Sandön. Grundgående båtar kan även välja den av KSSS märkta leden mellan Telegrafholmen och Lökholmen.

I gästhamnen kan du hitta följande:
Diesel, eluttag, WC, bensin, färskvatten, dusch, gasol, livs, bastu, kiosker och restauranger

Sjömack:
Shell Sjöstation erbjuder bensin, gasol, godis, glass samt alla nödvändiga tillbehör till båten.
Sjöstationen har öppet sommartid.

• Telefon Hamnkontoret Sandhamn: 08-571 532 85
• Telefon Hamnkontoret Lökholmen: 08-571 531 03
• Hemsida: www.ksss.se
• Telefon Sjömacken: 08-571 532 42

© 2009-2019 Destination Sandhamn