Värmdöhamnar

Tullhuset

Värmdö Hamnar AB är ett kommunalt bolag i Värmdö som äger, förvaltar och vidareutvecklar hamnanläggningar med tillhörande fastigheter och verksamheter i Värmdö. På Sandhamn gäller detta det gamla tullhuset som tronar i hamnen, där det numera är hyresbostäder.

VD Michael Larkner
Mail: michael.larkner@varmdo.se
Telefon: 08-570 483 44
Postadress: Skogsbovägen 9-11, 134 81 Gustavsberg

© 2009-2019 Destination Sandhamn