Kommuninformation

Värmdö Kommun

Sandön tillhör Värmdö kommun. Kommunen ansvarar för sophanteringen, skola och förskola. På ön finns det även kommunalt vatten och avlopp.
Kommunen har långt gångna planer tillsammans med Eknö Hemman att uppföra ett antal hyresbostäder för permanent boende på Sandhamn. Dessutom ska det byggas ett antal bostadsrätter.

• Internet: www.varmdo.se
• Telefon: 08 – 570 470 00

© 2009-2019 Destination Sandhamn