Hemmanet

Hyresbostäder

Det finns ett mindre antal hyresbostäder på Sandhamn. De flesta ägs och sköts av Eknö hemman samfällighetsförening. De har långt framskridna planer på att bygga ett 30-tal hyresrätter på Sandfältet.

• Adress: Box 98, 130 39 Sandhamn
• Kontaktperson: Peje Emilsson

© 2009-2019 Destination Sandhamn