Out Seglingsevenemang

Vi ser seglingen som en av de mest gruppstärkande aktiviteter man kan tänka sig. Deltagarna deltar aktivt i seglingen; besättningen får själva lägga kursen, göra vägval och sköta allt ombord. Det stärker förmågan att jobba som ett team och ger en upplevelse att minnas och dela när det blåser hårt på arbetsplatsen. Vi använder oss våra stora 51-fots segelbåtar och skräddarsyr våra upplägg utifrån era önskemål. Ni behöver ingen tidigare seglingserfarenhet, våra erfarna skeppare står för säkerheten ombord.

Transport/Team/Tävling
Låt er väg till målet bli upplevelse! Se till att ni får ut maximalt av den tid ni investerar i företagets konferens. Ta chansen att få arbeta i grupp på ett helt nytt sätt. Att segla tillsammans är bokstavligen att ”sitta i samma båt”. Det är ett utmärkt sätt träna kommunikation och samarbete för att nå ett gemensamt mål. Samtidigt får gruppen möjlighet att dela en upplevelse kryssandes genom Stockholms vackra skärgård. Gör seglingen till en lättsam upplevelse tillsammans för att skapa ny energi i gruppen eller använd seglingen som ett redskap att fördjupa samarbetet i gruppen.

• Gör transporten till en del av upplevelsen, inled konferensen med en segling till konferensanläggningen.
• Avsluta konferensen med en segling där ni får tillfälle att tillämpa det ni lärt er samtidigt som ni får en härlig upplevelse
tillsammans.
• Ta en ”bensträckare”, lägg in ett par timmars segling under konferensen och ni orkar hela dagen.
• Match Race: Seglingens "katt och råtta - lek" där taktik och kallsinnighet ger utslag. Är du inte tävlingsinriktad, så blir du. Har du ingen tävlingsinstinkt, så får du. När det är slut, vill du fortsätta och har du förlorat, vill du genast ha revansch. Det är en spektakulär tävlingsform på grund av sin intensitet och närhet. Våra båtar är jämna i prestanda, så här är det gruppens förmåga att samarbeta, rollfördela och "peppa" som sätts på prov..

Vi seglar året runt - så länge det är isfritt.
Välkommen ombord!
För mer information är ni varmt välkomna att ringa, maila eller besöka vår hemsida på www.out.se.

Out Seglingsevenemang AB
Web: www.out.se
Mail: out@out.se
Telefon: 08-618 00 80

© 2009-2019 Destination Sandhamn