Trouvilleföreningen

Trouvilleföreningen

Alla fastighetsägare, 84 stycken, i Trouville är medlemmar i Trouvilleföreningen, som bildades 1957, tio år efter Harald Fyrbergs byggande av området efter andra världskriget. Föreningen tillvaratar medlemmarnas intressen och sköter bl. a. tvättstuga och bryggor.

Det tidigare fritidshusområdet genomgår nu en viss förvandling, då kommunalt vatten och avlopp anlagts, vilken ger möjligheter till att förlänga sommarsäsongen och även kanske till åretruntboende såsmåningom. Just nu finns bara en fast bosatt medlem. Trouvilles karaktär som sommarboendeområde slår vi vakt om; begränsad trafik, ingen asfalt, inga störande arbeten under högsäsong m.m.

Vill du veta mer? Gå då in på vår hemsida.

Kontakt: Jan G:son Ekman
E-mail: jan@ekman.to
Webadress: www.trouville.se

© 2009-2015 Destination Sandhamn