Sandhamns Ekonomiska Företagareförening

Sandhamns Ekonomiska Företagareförening

Enligt registreringen av föreningen 1985-11-11 och föreningens stadgar är föreningens ändamål: "att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bl.a. tillhandahålla servicetjänster samt teckna inköpsavtal och tjänsteavtal att utnyttjas av medlemmarna, i frågor av allmän gemensam natur företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer samt löpande arbeta för utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande medlemmarna emellan samt engagera föreningen i marknadssamverkan som gagnar medlemsföretagens utveckling."

Styrelsen består av:
Annika Hallengren - Ordförande
Jeanette Florin - Kassör
Karin Almlöf
Magnus Widell
Fredrik Sjöblom
Mikael Wedberg
Helena Mellström

Kontakt: annika@sandhamns-vardshus.se
Adress: c/o Sandhamns Värdshus, Box 79, 130 39 Sandhamn

© 2009-2015 Destination Sandhamn